خلاقیت

parniani

Moderator
10/1/17
9
10
3
#1
درست مثل آدم های چپ دست که به خاطر چیرگی بر مغز سمت راست خود دسترسی بیشتری به خلاقیت دارند ، آدم های بسیار حساس نیز ویژگی هایی دارند که به واسطه آرایش سیستم مغزی ایشان امری کاملاً طبیعی ست . مثلاً خلاق ترند ، همدلی بیشتری دارند ، مهربان ترند ، فکورترند و ...
 
لایک ها Alicowboy and reza

parniani

Moderator
10/1/17
9
10
3
#2
درست مثل آدم های چپ دست که به خاطر چیرگی بر مغز سمت راست خود دسترسی بیشتری به خلاقیت دارند ، آدم های بسیار حساس نیز ویژگی هایی دارند که به واسطه آرایش سیستم مغزی ایشان امری کاملاً طبیعی ست . مثلاً خلاق ترند ، همدلی بیشتری دارند ، مهربان ترند ، فکورترند و ...
موافقم