هنر قصه گویی خلاق | تالارهای گفتمان آدم‌های بسیار حساس

هنر قصه گویی خلاق

هنر قصه‌گویی خلاق نوشته جک دیوید زایپس با برگردان مینو پرنیانی توسط انتشارات رشد برای استفاده عموم عرضه شده. «هنر قصه‌گویی خلاق» کتابی کاربردی و مسرت‌بخش برای قصه‌گویان، آموزگارها، پدرومادر و هر آن‌کسی است که مجری هستی بخشیدن به داستان‌هاست. کتاب برای قصه‌گویان پرتجربه همان‌قدر بااهمیت و سودمند است که برای کم تجربه‌ها. این کتاب بر هنجارهای اجتماعی، نگرش‌های اخلاقی و از همه گران‌مایه‌تر احترام به کودکان تأکید دارد و در حقیقت گرد هم آمده از تجربه‌های شخصی یک قصه‌گوی تواناست.

در بخش نخست بانام داستان‌های پریان به ساختار داستان‌های سنتی و شخصیت‌های گوناگون آن، مایهٔ بنیادی و فضای داستان آشنایی می‌شویم. در بخشی دیگر از کتاب به آمیختن افسانه‌ها با بازی‌ها و سروده‌ها اشاره‌شده است. در بخش دوم کتاب بانام پی گرد در ژانرها به گونه‌های گوناگون حکایات حیوانات با تأکید بر فا بل به‌عنوان گونه‌ای جدا ولی وابسته به افسانه پریان پرداخته است. در این بخش نویسنده از چگونگی رهبری مردم به‌وسیلهٔ افسانه‌ها و اسطوره‌سازی و داستان‌های گزاف و شاخ‌دار و اغراق‌آمیز، داستان‌های آرزومندانه و داستان‌های در پیوند با آرمان‌شهر سخن گفته است. بخش دیگر، دربارهٔ رویارویی غیرمعمول با داستان‌های علمی ـ تخیلی است. بخش پس‌ازآن، چشم‌اندازی نوین به نمایش‌های خلاق و ویدیو در کار با کودکان را کالبدشکافی می‌کند. و سرانجام بخش پایانی به‌کارگیری بجا و نابجا از قصه‌گویی را روشن‌سازی می‌کند.

در آتی قسمت هایی از کتاب را که توسط مترجم در کانال عمومی ایشات منتر شده است را جهت استفاده عزیزان خواهم نوشت.

برای عضویت در کانال تلگرامی مترچم به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://t.me/selfknowledgeparniani
 
کتاب "هنر قصه گویی خلاق" اگر چه در حیطه هنر و ادبیات کودکان قرار دارد، اما بسیار بدیهی ست که با علوم روانشناسی بی ارتباط نباشد. سرکوب تجارب ناخوشایند در قالب حکایت های پریان موضوع تازه ای نیست. سابقه ای صدها ساله دارد و عجیب اینکه فراموش می کنیم این قصه ها توسط بزرگسالان گفته و نوشته شده و هنوز هم گفته و نوشته می شوند. گرچه ممکن است قصه ها و داستان ها در نهایت از حقوق کودکان و قربانیان بی عدالتی های اجتماعی دفاع کنند، اما این کار فقط با منطقی جلوه دادن اعمال بزرگسالان عملی می کنند.

بزرگسالانی که می خواهند فرزندانشان با فراموش کردن سو استفاده های دردناکی که از آنان شده، اجتماعی شوند. قدرت والدین در تاثیرگذاری بر فرزندان مبتنی بر آرزوهای والدین در قالب واداشتن به انجام کاری و یا ممانعت از انجام کاری دیگر، جنبه ای از یک توانایی کلی تر انسانی است. توانایی در افسونگری که انسان ها را برای بهتر یا بدتر بودن تحت تاثیر قرار می دهد.
 
اولین خرها روزی روزگاری خرها کاملا وحشی بودند. به این معنا که هر زمانی که گرسنه بودند، غذا می خوردند. هروقت که تشنه بودند، می آشاميدند، و در علف ها به هرکجا که میلشان می کشید، می دویدند. روزی شیری آمد و خری را خورد. همه خرهاي دیگر فرار کردند و همچون خرها عرعر کردند، اما روز بعد فراموش کردند و دوباره شروع کردند به عرعرکردن، به خوردن و نوشیدن و خوابیدن.خلاصه به غیر از روزهایی که شیر می آمد، زندگی خوبی داشتند.

روزی اشرف مخلوقات ( که انسان ها دوست دارند این طور درباره خود بگویند) به سرزمین خرها آمدند. خرها از دیدنشان بسیار شادمان شدند و به تاخت برای دیدن انسان ها به سويشان رفتند.....
 
فیل و موش زنان از موش می ترسند و می گویند که فیل ها هم از موش می ترسند.اگر بخواهی دلیل آن را می گویم. زمانی بود که فیل ها گوش های بزرگ نداشتند. خوش اندام و زیبا و بلند و متوازن بودند. وقتی در جنگل راه می رفتند، آن قدر از خود مغرور بودند که هرچیز و هر حیوانی که سرراهشان بود، زیرپا له می کردند. آنها می گفتند "ما پادشاهان جنگل هستيم! فیل ها"عادت داشتند به طور دسته جمعی در جنگل راه بروند، درختان را در هم بکوبند و هر حیوانی را که نمی توانست از زیر دست و پای آنها فرار کند، زیر پا له کنند.

قورباغه ها، موش خرماها، مورچه ها، خرگوش ها، و موش کورها در نگرانی به سر می بردند. موش های کوچولو بیچاره هم از این فیل ها می ترسیدند. آن روزها موش های زیادی در جنگل زندگی می کردند و بسیاری از آنان زیر پای فیل های مغرور له می شدند و می مردند....
 
بالا