خلاقیت | تالارهای گفتمان آدم‌های بسیار حساس

خلاقیت

parniani

Moderator
درست مثل آدم های چپ دست که به خاطر چیرگی بر مغز سمت راست خود دسترسی بیشتری به خلاقیت دارند ، آدم های بسیار حساس نیز ویژگی هایی دارند که به واسطه آرایش سیستم مغزی ایشان امری کاملاً طبیعی ست . مثلاً خلاق ترند ، همدلی بیشتری دارند ، مهربان ترند ، فکورترند و ...
 

parniani

Moderator
درست مثل آدم های چپ دست که به خاطر چیرگی بر مغز سمت راست خود دسترسی بیشتری به خلاقیت دارند ، آدم های بسیار حساس نیز ویژگی هایی دارند که به واسطه آرایش سیستم مغزی ایشان امری کاملاً طبیعی ست . مثلاً خلاق ترند ، همدلی بیشتری دارند ، مهربان ترند ، فکورترند و ...
موافقم
 
بالا