بریده هایی از کتاب نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی مردان | تالارهای گفتمان آدم‌های بسیار حساس

بریده هایی از کتاب نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی مردان

آفرودیت

New Member
این کتاب درباره رب النوع های درون مردان، الگوهای سرشتی یا کهن الگویی که در اعماق روان انسان نهفته و ساختار درونی او را شکل می دهد ، نوشته شده است. رب النوع هايي چنان قدرتمند که می توانند بر شخصیت ، کار و ارتباطات انسانی تاثیر غیرقابل انکاری بگذارند. رب النوع هایی که گاه عواطف پرشوری را برمی انگیزند و گاه موجب فروکش آنها می شوند. هریک از این رب النوع ها سمت و سو، تلاش جسمی و حساسیت حسی خاص خود را دارند و به دنبال همسویی سراپا شور و شوق با افرادی همسان با خود و ادراک تمام نمایی از آنها هستند. کهن الگوهای متفاوت، پیچیدگی ها و تنوع های گوناگونی را در مردان( یا پسران) به وجود می آورند و می توانند بر اساس انتظارات و خواسته های عمیق ترین بخش خود، به انسان ها سمت و سو بدهند.

شینودا بولن
منبع: کانال خودت را بشناس - مینو پرنیانی
 

آفرودیت

New Member
آرس که مظهر پرخاشگری ست، یکی از قدرتمندترین نیروهایی ست که در طول تاریخ بشر میداندار بوده است. «مرد عمل» المپی ها ، رب النوع ستیز عاشق خستگی ناپذیر ، کامیاب جنگ و شادمان در عرصه جنگ است. آرس در مقام رب النوع ، کهن الگو و انسان ، جلوه قدرت عضلانی و جسمانی ، شور و هیجان و عمل قاطع و فوری است. در واقع این قلب و غرایز او هستند که بی آنکه به عواقب کار بیاندیشد ، جسم او را به عمل و عکس العمل وا می دارند . پدرش زیوس او را دوست نداشت و در مقابل او بود . نظام پدرسالارانه نیز همین نگرش را دارد. برخوردهای آرس احساسی بودند . آرس در نیمه سهم خود نسبت به فرزندانش عواطف و مشارکتی جدی دارد . معمولا اعمال وی در تقابل با عقل و منطق قرار میگیرد. از نظر اسطوره شناسی ، آرس بیانگر شیدایی غیرقابل کنترل و غیرمنطقی در کارزار است. زیوس ترجیح میداد ، از همان بالا آذرخش بزند ، هرمس دزدیدن گله برادرش را به هماوردی مستقیم ترجیح می داد . یونانیان برای عقل و منطق ارزش بالایی قایل بودند ، از نظر روانشناختی، آرس سایه زیوس یعنی بخشی بود که چون رشد نکرده بود و یا با تصور ایده آلی که او از خودش داشت در تضاد بود ، آن را پست می شمرد. کودک آرسی فعال و احساساتی ست و از لحظه ای که پا به دنیا می گذارد، خود بیانگری وی آغاز می گردد.

شینودا بولن - مینو پرنیانی
منبع: کانال خودت را بشناس
 

پگاسوس

New Member
امان از هرمسي ها ازش پرسیدم خوب نظرت راجع به کانال من چیه ؟ میگه خوبه من مطالبش را به کانال خودم فوروارد می کنم. پرسیدم فوروارد می کنم به کانال خودم یعنی به اسم خودت میزنی یا اسم اونی که زحمتش را کشیده زیر مطلب ميذاري؟ میگه دو سه تا...حلال کن خوب او هرمسي ست. هرمس کهن الگوی يوناني ست. صبح به دنیا آمد، بعد از ظهر همان روز چنگ را ابداع کرد و آن را نواخت، در غروب آفتاب گاوهای برادرش آپولو را دزدید و شب هنگام به گهواره خود بازگشت و معصومانه شروع به بازی کرد . اولین روز زندگی او نمایانگر تم های اصلی ویژگی های هرمسي ست. جیوه نماد اوست. جمع اضداد. فلز اما مایع، جسم و در عین حال جان، سرد اما سوزان، سمی و در عین حال دارویی.

هرمس به طور منظم و به راحتی در میان المپي ها و زمین و جهان زیرین، بی هیچ دغدغه ای از یک سطح به سطحی دیگر سیر می کرد.مارکوپولو و خانم دیوید نیل شخصیت هایی هرمسي هستند. ذهن هرمسي از بابت اینکه چیزی غیرقانونی یا نادرست باشد، مضطرب یا مشوش نمی شود، گهگاه از مرز و خط تعادل مابین درست و غلط به یک طرف می افتد. ممکن است فردی ناصح باشد و یا برعکس عضوی از مافیا شود. فرد هرمسي مبتکر است و هرچه بخواهد را با حیله گری به دست می آورد....
مینو پرنیانی

علاقمندان می توانند به کتاب نمادهای اسطوره ای و روانشناسی مردان ✍ شينودا بولن با ترجمه مینو پرنیانی مراجعه نمایند.
 

نازنین

New Member
امان از هرمسي ها ازش پرسیدم خوب نظرت راجع به کانال من چیه ؟ میگه خوبه من مطالبش را به کانال خودم فوروارد می کنم. پرسیدم فوروارد می کنم به کانال خودم یعنی به اسم خودت میزنی یا اسم اونی که زحمتش را کشیده زیر مطلب ميذاري؟ میگه دو سه تا...حلال کن خوب او هرمسي ست. هرمس کهن الگوی يوناني ست. صبح به دنیا آمد، بعد از ظهر همان روز چنگ را ابداع کرد و آن را نواخت، در غروب آفتاب گاوهای برادرش آپولو را دزدید و شب هنگام به گهواره خود بازگشت و معصومانه شروع به بازی کرد . اولین روز زندگی او نمایانگر تم های اصلی ویژگی های هرمسي ست. جیوه نماد اوست. جمع اضداد. فلز اما مایع، جسم و در عین حال جان، سرد اما سوزان، سمی و در عین حال دارویی.

هرمس به طور منظم و به راحتی در میان المپي ها و زمین و جهان زیرین، بی هیچ دغدغه ای از یک سطح به سطحی دیگر سیر می کرد.مارکوپولو و خانم دیوید نیل شخصیت هایی هرمسي هستند. ذهن هرمسي از بابت اینکه چیزی غیرقانونی یا نادرست باشد، مضطرب یا مشوش نمی شود، گهگاه از مرز و خط تعادل مابین درست و غلط به یک طرف می افتد. ممکن است فردی ناصح باشد و یا برعکس عضوی از مافیا شود. فرد هرمسي مبتکر است و هرچه بخواهد را با حیله گری به دست می آورد....

علاقمندان می توانند به کتاب نمادهای اسطوره ای و روانشناسی مردان ✍ شينودا بولن با ترجمه مینو پرنیانی مراجعه نمایند.
فراموش نشه که این پست هم مال کاناله ها ;););)
 
بالا