استعداد معنوی | تالارهای گفتمان آدم‌های بسیار حساس

استعداد معنوی

_nasim.kh_

New Member
با توجه به پژوهش هایم، نتیجه ای که گرفته ام این است که hsp ها دارای استعداد معنوی (spiritual talent) هستند. هنگامی که با ایشان مصاحبه می کردم، همیشه می خواستند درباره زندگی معنوی خود با من صحبت کنند. بخش عظیمی از hsp ها از سکوتی برخوردارند که فراتر از بیصدایی ست به نظرم همین نشانه ایست از حضور فضایی مقدس. پژوهش های اخیر توصیه می کنند که معنویت (علاقمندی به خدا، دوست داشتن دعا کردن، عبادت، مراقبه، تفکر درباب زندگی و غیره)، تا حدود زیادی موروثی ست.
 
بالا