لیست انجمن

Welcome to our Community
Wanting to join the rest of our members? Feel free to sign up today.
Sign up

آدم بسیار حساس (HSP)
این تالار محل گفتگو در خصوص تمامی جنبه‌های ویژگی آدم بسیار حساس بودن است، از عشق و روابط اجتماعی گرفته تا کار و بسیاری موضوعاتِ دیگر.

کودک بسیار حساس (HSC)
اگر والدینِ کودکِ بسیارحساس هستید، این بخش برای شما جذاب خواهد بود. در این تالار میتوانید در خصوص ویژگی‌های کودکان بسیار حساس و روش های خاص فرزند پروری تبادل نظر و گفتگو نمایید.

3
موضوع ها
3
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

آدم جویای حس (HSS)
آدم‌های جویای حس (HSS) ها و ویژگی‌هایشان محور اصلی گفتگو در این تالار اند. تعدادی از افراد جویای حس، هم‌زمان بسیارحساس (HSP) هم هستند، چه جایی بهتر از اینجا تا درک بهتری از خود و خصوصیات خود داشته باشند؟

1
موضوع ها
2
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
هیچ

سایر مباحث
بحث و تبادل نظر در خصوص حوزه‌های مختلف روان‌شناسی که نگاهی کل‌نگرایانه‌تر به منظور ارتقا سطح آگاهی

8
موضوع ها
11
ارسال ها

آمار انجمن

موضوع ها
43
ارسال ها
93
کاربران
41
جدیدترین کاربران
Mahdi

این صفحه را به اشتراک بگذارید