سوءاستفاده جنسی غریبه‌ها
در دنیا ، از هر چهار دختربچه ، یکی مورد سوءاستفاده جنسی غریبه‌ها و حتی از جانب یکی از اقوام نزدیک قرار می‌گیرد ، کاش هر دختربچه‌ای یکی از این دوستان قابل‌اعتماد داشته باشد.