دیو و دلبر
داستان «دیو و دلبر » یک دروغ بزرگ غربی ست که به دخترکان القا می‌کند خود را قربانی سازند ، تا دیو دوباره شاهزاده شود . باور نکنید.