رنج قربانی بودن
آدم ها قربانی شدن خود را گردن پدر و مادر, همسر سابق، معلم و دوستان خود می‌اندازند. اگر میتوانستم تغییری در فردی پدید آورم ، او را از شر رنج قربانی بودن خلاص میکردم.