اشک در خفا
اگر از این گله‌دارید که ، همسرتان در «دلسوزی به حال خود» غوطه‌ور‌است ، احتمالاً از آن دسته افرادی هستید که در خفا اشک می‌ریزید .