مشاوره قبل از ازدواج
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فقط ۱ درصد از کسانی که طلاق گرفته‌اند ، برای مشاوره قبل از ازدواج مراجعه کرده‌اند . یکی از آن ۹۹ درصد نباشید.