تغییر افکار نادرست
ضمن اینکه افکار منفی درباره خود را تغییر می‌دهید ، می‌بایست افکار منفی درباره دنیا ( مثلاً ، آدم‌ها باید نسبت به آنچه می‌گویم علاقه‌مند باشند ) یا آینده ( مثلاً ، من هرگز ارتباطی که شادم سازد را نخواهم یافت ) را نیز تغییر دهید. این افکار نه‌فقط نادرست هستند ، بلکه منجر به افسردگی می‌شوند.