سلام می خواستم یه تشکر بزرگ کنم برای اینکه hsp رو معرفی کردین . من همیشه فکر میکردم که آدم عجیب غریبی هستم ،از بس که همه ی اطرافیانم میگفتن و هنوز هم میگن که ( xبا همه فرق داره ) اینقدر که بچه دار هم شدم ، گفتن :ببین بچه دار شدنش هم با ما فرق میکنه!.... خلاصه همیشه فکر میکردم خدایا من چرا باید با بقیه اینقدر فرق کنم چرا من اینجوریم بعد از ۴ دهه یکی پیدا شد که بگه من فقط متفاوت بودم ...