آدم های بسیار حساس و محیط کار

آگوست 31st, 2017|آدم بسیار حساس, کار برای آدم بسیار حساس|

روزی می‌رسد که به ما ارج خواهند گذارد. باورم این است که سازمان‌ها بر سر آدم‌های بسیار حساس (HSP [...]