هراس از تغییر

سپتامبر 11th, 2017|راز دختران موفق|

زنان زیادی را دیده‌ام که می‌دانستند به تغییر نیازمندند اما این تغییر را ایجاد نکردند چون می‌هراسیدند که شخص دیگری [...]