مردی بسیار حساس و زنی غیرحساس

سپتامبر 11th, 2017|آدم بسیار حساس, عشق و آدم بسیار حساس|

«ج» hsm ( مردی بسیار حساس) ، و «ر» non hsp(زنی غیرحساس) هستند که در دانشکده پزشکی با هم [...]

زخم هایتان را التیام ببخشید

سپتامبر 11th, 2017|آدم بسیار حساس, عشق و آدم بسیار حساس|

تا جایی‌که می توانید زخم هایتان را التیام ببخشید. رواندرمانی و کار بر درون در انواع و اقسام آن [...]