هراس از تغییر

زنان زیادی را دیده‌ام که می‌دانستند به تغییر نیازمندند اما [...]