september, 2017

This is a repeating event

22sepتمام روز24کارگاه آموزشی برای آدم‌های بسیار حساس

بیشتر

جزئیات رویداد

آیا زندگی درونی غنی و رؤیاهای واضح و روشنی دارید؟ آیا شما باوجدان، بسیار شهودی و حساس به سروصدا، درد و عواطف دیگران هستید؟ اگر چنین است، احتمالاً یک فرد بسیار حساس (HSP) هستید. ( اگر مطمئن نیستید، این خودارزیابی را انجام دهید.) بیست درصد مردم فارغ از جنسیتشان با این ویژگی به دنیا می‌آیند. ضمن آشنا شدن با آخرین تحقیقات علمی در این زمینه، یاد بگیرید تا قدردان و شکرگزار این ویژگی خود باشید : زیرا شما با سایر HSP ها دیدار می‌کنید و روابطتان را با غیر HSP ها بهبود می‌بخشید. یاد می‌گیرید که با اضطراب روبرو شوید بینش و درک مناسبی در مورد حرفه و محیط کاری خود پیدا می‌کنید. گذشته را بازنویسی و آینده خود را با توجه به ویژگی بسیار حساس بودنتان برنامه‌ریزی می‌کنید. توصیه می‌کنیم ، آدم بسیار حساس نوشته ایلین آرون با برگردان مینو پرنیانی را بخوانید.

زمان

september 22 (جمعه) - 24 (یکشنبه)

مکان

Kripalu Center for Yoga & Health

57 Interlaken Road

برگزار کننده

Kripalu