امواج خروشان عشق و نفرت، وقتی اویی که دوستش داریم، دشمن می‌شود

10 ساعت قبل|ویژه|

برای همه ما پیش آمده که کسی را بسیار دوست داریم، اما ناگهان جلوی چشمانمان دگرگون می‌شود. همین چند [...]

آیا آدم‌های بسیار حساس دروغ را تشخیص می‌دهند؟ به نوعی کارآگاه دروغ باب هستند؟

3 هفته قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

به نظر می‌رسد بسیاری از آدم‌های بسیار حساس قادرند وقتی کسی دروغ می‌گوید متوجه شوند، آن هم زمانی که دیگران [...]

نامه به مادری که فرزند بسیار حساس‎ (HSC) ‎دارد

3 هفته قبل|کودک بسیار حساس, ویژه|

مادر عزیزی که کودکی بسیار حساس داری ، مایلم بدانی که متوجه هستم و بدان که تنها نیستی. فرزندت وقتی [...]

چرا شفای کودک درون قوانین بازی را برای ‏HSP‏ ها تغییر می‌دهد؟

1 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

بسیاری از ما HSP ها در دورانی که داشتیم بزرگ می‌شدیم، هرگز عشقی دریافت نکردیم. حال اگر این طور [...]

چرا ما HSPها از ریسک کردن می ترسیم ( و چه کنیم تا کاری ساده تر شود )

3 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

حس هشداری که ما ‏hsp‏ ها داریم، باعث شد تا نیاکانمان بقا بیابند. اما آیا همین حس بوده که [...]

چرا آدم‌های بسیار حساس «ناجی» می‌شوند و چگونه جلوی این امر را بگیریم

4 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

همدلی ذاتی ما آدم‌های بسیار حساس باعث می‌شود بخواهیم به دیگران کمک کنیم. گاهی به قیمت نابودی خودمان. همه خیلی [...]