شش راه برای ارتقا سطح قهرمان حساس درونتان

سوپرمن، سوپرزن، و اسپایدرمن همگی باید قدرت‌های ویژه خود را کشف کنند و آن‌ها را تکامل بخشند. یاد بگیرید [...]

چه شد که به عنوان یک ‏HSP‏ به واژه “اندوه آب و هوایی” رسیدم.‏

آدم‌های بسیار حساس همه چیز را عمیق بررسی می‌کنند. از جمله تغییرات آب و هوایی را. اما برای اینکه [...]

حمایت از کودک بسیار حساس در مدرسه

مدرسه‌ها باز شده‌اند و این مقاله را به منظور حمایت از کودک بسیار حساستان نگاشته‌ام. همه می‌خواهیم که فرزندانمان [...]