آرتمیس، آتنا و هستیا ‏در تحولات افغانستان

خیلی خردسال بودم که از تلویزیون سریالی (شاید هم فیلمی) پخش می‌شد که درباره رب‌النوع‌ها و الهه‌های یونانی بود که [...]