جمله قصار

زمانی جمله قصار تفکر برانگیزی شنیدم . الماس تکه ذغالی [...]

جمله قصار

لطمه افکار منفی

اکثر ما قبول داریم که پروردن افکار منفی درباره‌ی خودمان [...]

لطمه افکار منفی

عنکبوت

عنکبوت چند شب پيش عنكبوتي را كه گوشه ي اتاق [...]

عنکبوت