یک الگوی نقش بسیار حساس

دوستم جیم، خانواده مستحکم و پشتیبانی دارد. تشویقش می‌کردند دکترایش را بگیرد و از یافته‌های خود برای ارتقا بخش‌های [...]

کارگاه آموزشی آشنایی با بسیار حساس بودن برگزار شد

در آنجا که به مادیات بیش از روح و روان بها داده می‌شود، HSP ها به قدر کافی، به حاشیه [...]

کارگاه ویژگی حساس بودن (hsp بودن) چه هست و چه نیست؟

برگزاری کارگاه در مرکز مشاوره راه نو پنجشنبه 26 اردی بهشت ماه 1398 نشانی: خیابان بهشتی ، بین سهروردی [...]