چگونه بسیار حساس بودن خود را به قدرتی ویژه مبدل کنید

نوامبر 21st, 2020|آدم بسیار حساس, بهداشت روان, کودک بسیار حساس, ویژه|

همه دورانی که داشتم بزرگ می شدم مرا خجالتی، درونگرا، مضطرب، عصبی، عاطفی و حتی سرد می خواندند. عمیقا احساس [...]