آدم بسیارحساس و دام راضی کردن دیگران

3 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

ما آدم‌های بسیار حساس، احساس می‌کنیم اگر "بله"  را نگوییم،  دیگران را ناراحت می‌کنیم.  اما این " بله"  گفتن‌ها فشارزاست،  [...]

درونگرا و نوشتن (راهکاری برای حل مساله)‏

4 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

وقتی درونگرا باشی، صحبت کردن و خودافشاگری، می‌تواند کار دشواری باشد. به همین خاطر نوشتن، بهترین راهکار برای حل مسأله [...]

آدم بسیارحساس و شرکت در مراسم عروسی

5 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

شرکت در مراسم عروسی برای آدم‌های درونگرا آسان نیست و اگر بسیار حساس هم باشید، احتمال آشفته شدن بیشتر هم [...]

چرا آدم‌های بسیار حساس بیشتر درگیر ارتباطات سمی هستند و چگونه می‌توان از این امر ممانعت کرد؟

6 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

پنج نشانه خطر در روابط سمی را بشناسید، در این صورت می‌توانید چنین روابطی را در نطفه خفه کنید. [...]