پیشنهاداتی برای مدیریت بیش برانگیختگی (قسمت دوم)

در این مقاله گذشته به بیش برانگیختگی پرداختیم و پیشنهاداتی برای مدیریت آن بیان شد، اگر هنوز آن را [...]

سریع بیش برانگیخته شدن و واکنش عاطفی قویتر

عجیب است فکر کنید که شاعر ماریا ریلکه خودش می‌خواسته که به خاطر شرایطی که ما در آن زندگی [...]

بیماران بسیار حساس برونگرا و بسیار جویای حس‌

تشخیص آدم بسیار حساسی که برونگراست و بخصوص جویای حس نیز هست، دشوار است. چون اکثریت آدم‌های بسیار حساس [...]

وقتی بسیار حساس ها مشکل خود را خجالت می‌شمارند

خجالت مزمن یا ترس اجتماعی در هر دو مورد بسیار حساس‌ها و غیرحساس ها وجود دارد، و بهتر است قبل [...]

مسائل فرهنگی یا شرایط محیطی دخیل در بسیار حساس بودن

علاوه بر DOES که پیش از این به عنوان موارد مشترک در آدم‌های بسیار حساس عنوان کردیم، موارد مشترک شایع [...]

شواهدی بر پردازش حسی بسیار حساس ها

معمولاً پردازش حسی از پردازش محرک نشأت می‌گیرد، نه از خود ارگان‌های حسی. شاید فرد نیاز به عینک داشته [...]

شواهدی دال بر شدت واکنش عاطفی بسیار حساس ها

واکنش‌های قوی عاطفی را می‌توان به‌روشنی دید، ولی نمی‌توان فهمید به دلیل یک اتفاق اخیر به وجود آمده، یا [...]