ای آدم‌های بسیار حساس، آیا آدم ستیزه جویی در زندگیتان هست؟

4 ماه قبل|آدم بسیار حساس, راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی, ویژه|

از هر ده نفر یک نفر سیم کشی مغزش به گونه‌ای است که دردسرساز باشد. ببینیم در رابطه با [...]

آدم‌های درونگرا و ‏HSP‏ ها چگونه با آدم‌های سمی برخورد کنند؟

6 ماه قبل|آدم بسیار حساس, راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی, ویژه|

برای آدم‌های بسیار حساس و درونگرایان بهترین ردیاب آدم‌های سمی، واکنش جسمانی و عاطفی ست که نسبت به ایشان [...]

دو ویژگی که می‌تواند تقریباً آدم‌های بسیار حساس را در مقابل خودشیفته‌ها ایمن کند‏

نوامبر 7th, 2021|راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی, ویژه|

شاید خودشیفته‌ها عمدی در جذب آدم‌های بسیار حساس نداشته باشند ولی ممکن است hsp ها را ساده‌تر در دام بیاندازند. [...]

راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی

ژوئن 30th, 2021|راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی, ویژه|

آدم‌های اغواگر (manipulator) به دنبال کسانی هستند که مهربان و هشیارند و از نظر عاطفی پاسخ ده هستند تا [...]