پیشنهاداتی برای مدیریت بیش برانگیختگی (قسمت دوم)

در این مقاله گذشته به بیش برانگیختگی پرداختیم و پیشنهاداتی برای مدیریت آن بیان شد، اگر هنوز آن را [...]

راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی

آدم‌های اغواگر (manipulator) به دنبال کسانی هستند که مهربان و هشیارند و از نظر عاطفی پاسخ ده هستند تا [...]

سریع بیش برانگیخته شدن و واکنش عاطفی قویتر

عجیب است فکر کنید که شاعر ماریا ریلکه خودش می‌خواسته که به خاطر شرایطی که ما در آن زندگی [...]

بیماران بسیار حساس برونگرا و بسیار جویای حس‌

تشخیص آدم بسیار حساسی که برونگراست و بخصوص جویای حس نیز هست، دشوار است. چون اکثریت آدم‌های بسیار حساس [...]

وقتی بسیار حساس ها مشکل خود را خجالت می‌شمارند

خجالت مزمن یا ترس اجتماعی در هر دو مورد بسیار حساس‌ها و غیرحساس ها وجود دارد، و بهتر است قبل [...]

مسائل فرهنگی یا شرایط محیطی دخیل در بسیار حساس بودن

علاوه بر DOES که پیش از این به عنوان موارد مشترک در آدم‌های بسیار حساس عنوان کردیم، موارد مشترک شایع [...]