چرا ما HSPها از ریسک کردن می ترسیم ( و چه کنیم تا کاری ساده تر شود )

2 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

حس هشداری که ما ‏hsp‏ ها داریم، باعث شد تا نیاکانمان بقا بیابند. اما آیا همین حس بوده که [...]

چرا آدم‌های بسیار حساس «ناجی» می‌شوند و چگونه جلوی این امر را بگیریم

2 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

همدلی ذاتی ما آدم‌های بسیار حساس باعث می‌شود بخواهیم به دیگران کمک کنیم. گاهی به قیمت نابودی خودمان. همه خیلی [...]

ای آدم‌های بسیار حساس، آیا آدم ستیزه جویی در زندگیتان هست؟

2 ماه قبل|آدم بسیار حساس, راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی, ویژه|

از هر ده نفر یک نفر سیم کشی مغزش به گونه‌ای است که دردسرساز باشد. ببینیم در رابطه با [...]

‏۷ قانون حفظ انرژی برای درونگرایان و آدم‌های بسیار حساس

4 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

آمدن همه به دنیایم را می‌پذیرم، اما باید از چند قانون تبعیت کنند، چون انتخاب من این است که با [...]

به عنوان درونگرا چگونه با حملات هراس (‏panic‏) خود مواجه شویم؟

4 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

حملات هراس (panic attack) همیشه دلیل خاصی ندارد. اما خوشبختانه برای مواجهه با آنها روش‌های خودیاری وجود دارند. به عنوان [...]

چرا شناخت سبک دلبستگی تان، بازی را برای ‏HSP‏ ها تغییر می‌دهد.‏

4 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

سبک دلبستگی تان کمک می‌کند تا بفهمید روابطتان چقدر سالم (و شاد) است. این گونه می‌توانید خیلی چیزها را تغییر [...]

چگونه فهم ‏HSP‏ بودنم در ۵۰ سالگی، زندگیم را دگرگون کرد

4 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

۵۰ سال زندگی کردم و بر این باور بودم که حساس بودنم «ضعف» است و باید سرکوبش کنم. اشتباه می‌کردم. [...]

آدم‌های درونگرا و ‏HSP‏ ها چگونه با آدم‌های سمی برخورد کنند؟

4 ماه قبل|آدم بسیار حساس, راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی, ویژه|

برای آدم‌های بسیار حساس و درونگرایان بهترین ردیاب آدم‌های سمی، واکنش جسمانی و عاطفی ست که نسبت به ایشان [...]

‏۱۵‏‎ ‎اقدام ساده آدم بسیار حساس که او را شاد می‌کند

5 ماه قبل|آدم بسیار حساس, ویژه|

از وقت گذرانی در طبیعت گرفته تا صرف اوقاتی به تنهایی، کارهای کوچکی که آدم بسیار حساس را شاد می‌کند. [...]