آیا شما یک آدم بسیار حساس (HSP) هستید؟

برای پاسخ‌دهی به سؤالات از احساساتتان پیروی کنید. اگر دست‌کم تا حدی درباره‌ی شما مصداق دارد، پاسخ “درست” را انتخاب کنید و اگر چندان در مورد شما مصداق ندارد و یا کاملاً درست نیست، پاسخ “غلط” را انتخاب کنید. این خودارزیابی شامل ۲۷ پرسش است و میزان پیشرفت آزمون به‌صورت درصد نمایش داده می‌شود.