کارگاه ویژگی حساس بودن (hsp بودن) چه هست و چه نیست؟

برگزاری کارگاه در مرکز مشاوره راه نو

پنجشنبه ۲۶ اردی بهشت ماه ۱۳۹۸

نشانی: خیابان بهشتی ، بین سهروردی و صابونچی، پلاک ۱۷۹ ، واحد ۶

شماره تماس: ۰۹۳۶۱۱۸۲۱۲۹ و ۸۸۵۲۴۰۴۰

 

X

Send this to a friend