فیلم و موسیقی

هنر، این محصولِ روحِ حساسِ بشر،افراد بسیارحساس اغلب از هنر استقبال می‌کنند و آن را منبعی غنی برای آرامش خود می‌دانند. در این بخش هم به معرفی موسیقی و فیلم‌هایی می‌پردازیم که برای افراد بسیارحساس مناسب است و کاهش تنش را برای آنان سبب می‌شود و هم فیلم‌ها و پادکست‌های آموزشی درباره‌ی خصلتی به نام بسیارحساس بودن.

[mediagrid cat="276" overlay="277"]