همین حالا می‌توانید کیفیت یک زندگی را بهبود ببخشید

آیا می‌دانید چند نفر از اطرافیان شما در زمره افراد بسیار حساس قرار می‌گیرند و اگر آگاهی کامل را در خصوص این ویژگی خود داشته باشند، زندگی راحت‌تری رو در ادامه تجربه خواهند کرد؟ به آن‌ها بگویید که احتمال می‌دهید آن‌ها یک آدم بسیار حساس باشند.